inloggen professionals

 25 Jaar CVA-keten DWO

 CVA-keten in de regio Delft/Westland/Oostland: 25 jaar samenwerking in zorg voor mensen die een beroerte hebben doorgemaakt

Dit jaar vieren we het 25-jarig jubileum van de CVA-keten DWO, tevens de eerste CVA-keten in Nederland. Een samenwerking die de zorg voor patiënten met een beroerte enorm verbeterd heeft en een voorbeeld is voor vele andere ketens in Nederland.

Snelle revalidatie is cruciaal bij een beroerte 25 jaar geleden was er geen ketenzorg voor de patiënten die een beroerte hadden doorgemaakt. Samenwerkingen tussen ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg bestonden wel, maar deze gingen gepaard met veel administratieve rompslomp en communicatieproblemen. Vooral bij beroertes, waar snelle revalidatie cruciaal is om uitvalverschijnselen te minimaliseren, was dit een groot probleem. Het kon soms wel weken duren voordat een patiënt van het ziekenhuis naar de revalidatieafdeling werd overgeplaatst.

In reactie hierop bedachten Herman Cools, toenmalig medisch directeur van De Bieslandhof, en wijlen Jan Swen, neuroloog van het Reinier de Graaf Gasthuis, samen de eerste zorgketen voor CVA-patiënten in Nederland en zetten deze samen met Hans Klein Breteler, algemeen directeur van De Bieslandhof, op. Dankzij deze keten werd de zorg voor CVA-patiënten aanzienlijk verbeterd. De medische staf van Pieter van Foreest en de neurologen van Reinier de Graaf werkten nauwer samen, wat leidde tot snellere en meer gecoördineerde zorg. Niet alleen op het gebied van zorg voor CVA-patiënten, maar het zorgde ook voor een gelijkwaardigere samenwerking tussen beide organisaties.

Om de keten succesvol te maken, was het van belang dat er altijd enkele bedden beschikbaar waren bij De Bieslandhof voor nieuwe revalidatiepatiënten. DSW garandeerde financiële ondersteuning voor deze vrije bedden en maakte mogelijk dat patiënten binnen 24 uur van het Reinier de Graaf Gasthuis naar De Bieslandhof konden worden overgeplaatst, met administratieve afhandeling achteraf. Dit verminderde de wachttijden aanzienlijk en zorgde ervoor dat revalidatie onmiddellijk ingezet kon worden.

De keten staat niet stil Niet lang daarna breidde de samenwerking uit met andere organisaties zoals Careyn en Basalt, en zijn ook de huisartsen via Zorgorganisatie Eerste Lijn bij de keten betrokken. De keten heeft ook daarna niet stilgestaan. Zo opende er in 2007 een revalidatieafdeling van Pieter van Foreest in het Reinier de Graaf Gasthuis en werd er een NAH-café opgezet vanuit de keten waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten die nog altijd goed bezocht wordt. Ook worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd om de zorgverleners van de eerste- en tweede lijn bij elkaar te brengen en samen verder te blijven leren om de beste zorg te kunnen bieden. Zo blijft de keten innoveren en doorgroeien.

De kracht van de keten zit hem erin dat alle betrokken zorgprofessionals het gehele zorgproces, vanaf de acute fase tot en met het ontslag, met elkaar in Multi Disciplinair Overleg samen komen om de beste zorg te leveren, afgestemd op de individuele patiënt. Dit betekent dat de zorg nu, indien nodig, tot twee jaar na de beroerte van A tot Z op maat voor de patiënt geregeld wordt. Iets waar de keten met recht ontzettend trots op is!

CVA keten DWO De CVA keten bestaat uit vier organisaties: Reinier de Graaf Gasthuis, Basalt, Careyn en Pieter van Foreest. De keten zorgt ervoor dat iemand met een CVA op het juiste moment, de juiste zorg op de juiste plaats kan ontvangen. Het is de bedoeling dat de zorg die geboden

wordt door de verschillende partners een samenhangend en geïntegreerd geheel vormt, zonder drempels of schotten tussen de verschillende schakels van de keten. De CVA keten DWO werkt nauw samen met Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL). ZEL faciliteert huisartsen o.a. in deze regio op het gebied van Hart Vaatziekten zorg (HVZ), waaronder de beroerte/CVA valt. Dit betekent dat ZEL nauw betrokken is bij de ketenzorg en meedenkt hoe deze zorg steeds beter kan worden voor deze patiëntencategorie. Voor meer informatie over de keten en de zorgmogelijkheden, bezoek cvaketendwo.nl