inloggen professionals

Wat is een CVA?

Wat is een CVA: De afkorting ‘CVA’ betekent: ‘Cerebro Vasculair Accident’. Of in gewoon Nederlands: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Bij een CVA/beroerte krijgen de hersenen opeens te weinig of geen zuurstof.

 

In de volksmond wordt vooral het woord beroerte gebruikt.

Er zijn twee vormen van een beroerte:

Een herseninfarct

Meestal gaat het bij een beroerte om een herseninfarct. Dit is bij 80% van de patiënten het geval. Dat houdt in dat er een bloedvat wordt afgesloten door een bloedstolsel. Ook kan het zijn dat een hersenbloedvaatje is dichtgeslibd, bijvoorbeeld door slagaderverkalking. De hersenen krijgen daardoor te weinig zuurstof.

 

Een hersenbloeding

Bij een hersenbloeding scheurt een bloedvat in de hersenen of knapt open. Daardoor hoopt zich bloed op in de hersenen en worden hersencellen beschadigd. Een hersenbloeding komt veel minder vaak voor dan een herseninfarct (bij ongeveer 20% van de patiënten).

wat-is-een-cva

Wat zijn de mogelijke gevolgen?

De gevolgen van een beroerte verschillen per individu.


Deze zijn afhankelijk van:

• welk deel van de hersenen beschadigd is, bijvoorbeeld het deel waar de spraak wordt geregeld of het deel dat het functioneren bepaalt van een arm of been;

• hoe groot het beschadigde deel is van het gebied in de hersenen dat verantwoordelijk is voor een bepaalde functie: hoe groter het beschadigde deel, hoe meer verschijnselen iemand er aan overhoudt;

• de gezondheid van de patiënt zelf, de conditie en leeftijd.

 

Gevolgen kunnen zijn:

• onduidelijk praten en moeite met de taal (afasie);

• slikproblemen;

• uitval van een deel van het gezichtsveld;

• verlamming of krachtsverlies in armen en/of benen;

• moeite met concentreren en herinneren;

• gedrags-, persoonlijkheids- en/of karakterverandering;

• vermoeidheid;

• stemmingsproblemen.

 

Vaak herstelt een deel van het aangetaste hersengebied zich na enige tijd weer. Houdt u er rekening mee dat een deel van de klachten niet zichtbaar is, vooral karakterverandering. De familie en naasten merken dat echter heel goed. In het begin is niet goed te voorspellen welke verbeteringen op zullen treden. Dat blijkt pas na verloop van tijd.

 

We starten meteen met de behandeling, omdat de kans op herstel dan groter is.

 

.

Zorgstandaard CVA/TIA

In september 2013 is door het Kennisnetwerk CVA NL de zorgstandaard 'Goede zorg na CVA/TIA' gepresenteerd.

In dit document wordt een overzicht gegeven van de zorg waar patiënten recht op hebben en waar ze die zorg kunnen halen, in alle fasen na het CVA.

Het document is ook een hulpmiddel om bij een ingrijpende gebeurtenis zoals een CVA, patiënten te helpen om de regie over hun leven terug te krijgen. Er staat onder andere in wat patiënten zelf kunnen doen in het voorkomen van een recidief zoals leefstijladviezen (bewegen/ gezond eten).


De zorgstandaard 'Goede zorg na CVA/TIA' is te downloaden via de website van kennisnetwerk CVA Nederland www.kennisnetwerkcva.nl