inloggen professionals

Over de CVA-keten

De CVA-keten bestaat dit jaar 25 jaar en bestaat uit vier organisaties.

Basalt

Careyn 

Pieter van Foreest
Reinier de Graaf Gasthuis

De juiste zorg op de juiste plaats en het juiste moment

De CVA-keten zorgt ervoor dat iemand met een CVA op het juiste moment, de juiste zorg op de juiste plaats kan ontvangen. Het is de bedoeling dat de zorg die geboden wordt door de verschillende partners een samenhangend en geïntegreerd geheel vormt, zonder drempels of schotten tussen de verschillende schakels van de keten. Iedere partner heeft zijn eigen specialisaties die een cliënt ten goede komen. Door maximale samenwerking en afstemming tussen de deelnemende partijen en permanente ontwikkeling van professionals, stellen de ketenpartners elkaar in staat om toegankelijke, adequate en steeds betere zorg te organiseren en te verlenen.

Reis door de CVA-keten

Bekijk hieronder een voorlichtingsfilm over de 'reis' die een CVA-patiënt doormaakt, van opname in het ziekenhuis tot het nazorgbezoek aan huis.