inloggen professionals
RdGg-Stock-026

CVA-keten DWO

Op deze website vindt u informatie over alles wat met een CVA (beroerte) te maken heeft en wat de CVA-keten DWO (Delft Westland Oostland) voor u kan betekenen. Deze website wil u graag ondersteunen bij het vinden van de juiste informatie of hulp nadat u of een van uw naasten een beroerte heeft gehad:

de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats! 


De zorgverlening aan een CVA-patiënt is transmuraal. Transmurale zorg wil simpelweg zeggen: zorg door de muren heen; door de muren van instellingen, organisaties en praktijken. De zorg start in het ziekenhuis en wordt voortgezet in de thuissituatie, het verpleeghuis of het revalidatiecentrum. Daarbij wordt het behandelbeleid binnen de verschillende instellingen nauw op elkaar afgestemd.

Nieuws: 25 jarig bestaan

CVA-keten in de regio Delft/Westland?Oostland bestaat dit jaar 25 jaar: 

25 jaar samenwerking in zorg voor mensen die een beroerte hebben doorgemaakt

Dit jaar vieren we het 25-jarig jubileum van de CVA-keten DWO, tevens de eerste CVA-keten in Nederland. Een samenwerking die de zorg voor patiënten met een beroerte enorm verbeterd heeft en een voorbeeld is voor vele andere ketens in Nederland

meer

NAH café

NAH Café: 

De bijeenkomsten vinden plaats iedere 2e woensdag van de maand bij de locatie van Gemiva aan de Tuindersvaart, inloop is vanaf 19:00 uur en we starten om 19:30 uur.

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomsten aanmelden bij Anneke Verburg van Gemiva via e-mail: anneke.verburg@gemiva-svg.nl of telefoonnummer: 015-2192040. 

meer

Preventiemarkt

14 Mei was de Europese dag van de beroerte. Deze dag staat in het thema van preventie van beroerte. Dit jaar organiseerden de ketenpartners een preventiemarkt waar men gratis een gezondheidscheck kon laten doen.

meer