inloggen professionals

Basalt

U kunt worden verwezen naar Basalt. Hier is het mogelijk dat u wordt opgenomen om klinisch te revalideren. Dit kan alleen op de locatie in Den Haag.

Bij Basalt kan ook poliklinisch worden gerevalideerd, zowel in Delft als in Den Haag. U komt dan één of meerdere keren per week vanuit huis voor therapie naar het revalidatiecentrum.

Revalidatietraject

Bij Basalt doorloopt u een intensief revalidatietraject. De revalidatiearts stelt samen met u een behandelplan vast. Dit plan richt zich op uw doelen, wensen en mogelijkheden. Dan wordt ook bepaald welke behandelaars worden ingeschakeld. Samen met de revalidatiearts vormen zij het behandelteam van de patiënt.

Behandelteam

Het behandelteam kan bestaan uit diverse zorgverleners, zoals revalidatiearts, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, psycholoog en verpleging. Het programma sluit zo goed mogelijk aan op de behandeling die in het ziekenhuis is gestart.

Bij opname in Basalt Den Haag is het streven om zo snel mogelijk naar de eigen thuissituatie terug te keren. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt samen met u en uw familie naar andere mogelijkheden gezocht.

Contact

Den Haag:

Vrederustlaan 180

2543 SW Den Haag

T: 070 359 35 93
W: www.basaltrevalidatie.nl

Delft: 

Reinier de Graafweg 1

2625 AD Delft

T: 015 278 02 78

W: www.basaltrevalidatie.nl