inloggen professionals

Behandeling 

 

Trombolyse

Doel van Trombolyse bij het acute herseninfarct is het weer open krijgen van de afgesloten hersenslagader door oplossen van het stolsel.

Ook spontaan verdwijnt het stolsel nogal eens, maar meestal te laat waardoor het hersenweefsel al te erg is beschadigd. Uit onderzoeken is gebleken dat zich rondom het onherstelbaar beschadigde hersenweefsel een zone bevindt waarin de zenuwcellen nog levensvatbaar zijn.

Met behulp van snel herstel van de bloedtoevoer door middel van Trombolyse kan een deel van de zenuwcellen worden gered.

Uit resultaten van onderzoek komt naar voren, dat men 7 patiënten moet behandelen, om bij 1 ervan overlijden of ernstige invaliditeit te voorkomen.

Risico van de behandeling

Een gevaar van herstel van de bloedtoevoer naar beschadigd hersenweefsel is een verhoogd risico op hersenvocht (oedeem) of een hersenbloeding. Een hersenbloeding na behandeling met Trombolyse vanwege een herseninfarct komt voor in 6.4% van de gevallen in tegenstelling tot 0.65% bij een niet behandelde groep. Zo’n bloeding kan uitval geven of overlijden tot gevolg hebben. De kans op overlijden is niet groter dan in de niet behandelde groep patiënten.

In de praktijk zal slechts een klein deel van de patiënten met een herseninfarct voor behandeling met Trombolyse in aanmerking komen.

Hoe ziet de behandeling eruit

U wordt op de afdeling spoedeisende hulp (SEH) onderzocht door een arts-assistent en een neuroloog. Er wordt een CT-scan van de hersenen gemaakt. Daarna wordt u zo snel mogelijk op de stroke unit op de afdeling neurologie

opgenomen.

Op de SEH of verpleegafdeling wordt er bloed afgenomen en worden er twee infuusnaalden ingebracht.

Op de stroke unit wordt u aangesloten op een monitor, met behulp van deze monitor kan de verpleegkundige uw hartslag, bloeddruk en zuurstof voorziening in het bloed goed controleren tijdens de behandeling. De controles worden de eerste 24 uur zeer frequent gedaan.

De neuroloog zal een kleine dosis van de Trombolyse direct via de infuusnaald inspuiten, de resterende hoeveelheid zal via een infuus in één uur inlopen.

De verpleegkundigen zullen regelmatig controles bij u doen, naast de controles via de monitor. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van het verloop van uw doorgemaakte herseninfarct en de resultaten van de behandeling. De neuroloog wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Snelheid

Het valt niet mee om binnen drie uur na de eerste tekenen van het herseninfarct de patiënt in het ziekenhuis te krijgen. Door het ontbreken van een acute behandeling en de soms sombere prognose waren/zijn veel huisartsen nogal eens terughoudend met het (snel) insturen van patiënten met een herseninfarct naar het ziekenhuis. Om binnen drie

uur patiënten met Trombolyse te kunnen behandelen zal een veel snellere gang naar het ziekenhuis noodzakelijk zijn.

De neuroloog of arts-assistent moet de patiënt binnen 3 uur onderzoeken, een CT-scan maken en beoordelen, voorlichten over de voordelen maar ook over de risico’s van de behandeling, en de behandeling laten starten.

In dat opzicht verschilt het herseninfarct dan