inloggen professionals

Contactgegevens patiëntenverenigingen

Hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. De vereniging helpt u en 5.000 andere leden met het zo veel mogelijk terug krijgen van de regie op uw leven na het oplopen van hersenletsel.

De vereniging is een fusie van drie patiëntenverenigingen:

  • Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder
  • Afasievereniging Nederland
  • Vereniging Cerebraal (niet-aangeboren hersenletsel)

Den Heuvel 62

6881 VE  Velp

Tel.: 026 - 3512512

E-mail: info@hersenletsel.nl 

www.hersenletsel.nl 

Hart&Vaatgroep

De Hart&Vaatgroep is een patiëntenvereniging voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten. De vereniging werkt nauw samen met de Hartstichting.

Postbus 300

2501 CH  Den Haag

Tel.: 088 - 1111600 

E-mail: info@hartenvaatgroep.nl 

www.hartenvaatgroep.nl

Hersenstichting

Korte Houtstraat 10

2511 CD  Den Haag

Tel.: 070 - 3604816

E-mail: info@hersenstichting.nl

www.hersenstichting.nl

Nederlandse Hartstichting

Postbus 300

2501 CH Den Haag

Tel: 0800 3000300 (gratis)

E-mail: info@hartstichting.nl

www.hartstichting.nl