inloggen professionals

Pieter van Foreest

Geriatrische Revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is een tijdelijke, multidisciplinaire behandeling door verschillende disciplines, zoals specialist ouderen geneeskunde, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, gericht op verwacht herstel en functioneren van kwetsbare ouderen na een acute aandoening of achteruitgang. GRZ is van toepassing op patiënten die na een ziekenhuisopname tijdelijk nog niet naar huis kunnen, maar voor revalidatiebehandeling tijdelijk in een revalidatie-setting moeten worden opgenomen. De opname wordt zo kort mogelijk gehouden. De patiënt revalideert op deze afdeling tot het niveau waarop het veilig en verantwoord is om terug te  keren naar de thuissituatie. In de thuissituatie kan de patiënt vervolgens verder herstellen en indien nodig via ambulante revalidatie of eerstelijns behandeling verder te revalideren.

U kunt deze informatie ook vinden in onze folder: 

Revalidatie_en_Herstel.pdf

Financiering Geriatrische Revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg wordt bekostigd op basis van de zogeheten DBC-systematiek. De kosten van de DBC (Diagnose Behandeling Combinatie)  worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de polisvoorwaarden bij de zorgverzekeraar van de patiënt en het eigen risico kan er een bijdrage door de zorgverzekeraar bij de patiënt in rekening gebracht worden.

Doelgroepen

Vanuit de landelijke richtlijnen is met het oog op kwaliteit aangegeven dat GRZ- doelgroepen zoveel mogelijk bij elkaar gehuisvest moeten zijn. Het concentreren van deze specialistische zorg wordt gedaan omwille van het juiste therapeutische klimaat. De concentratie van GRZ is een landelijke tendens. Binnen Zorginstellingen Pieter van Foreest Revalidatie & Herstel is  GRZ 1 de afdeling waar men kan revalideren na een CVA/beroerte. Hier is een team van behandelaren en verpleegkundigen werkzaam met de expertise gericht op revalideren na een CVA/beroerte.

CVA/beroerte

De revalidatie na een CVA is bij Pieter van Foreest op dit moment mogelijk op de volgende locatie:

Zorginstellingen Pieter van Foreest Revalidatie & Herstel

Beukenlaan 4

2612 VC Delft

  1. pietervanforeest.nl/de-bieslandhof