inloggen professionals
opleiding CVA

CVA keten DWO

Op deze website vindt u informatie over alles wat met een CVA (beroerte) te maken heeft en wat de CVA keten DWO voor u kan betekenen. Deze website wil u graag ondersteunen bij het vinden van de juiste informatie of hulp nadat u of een van uw naasten een beroerte heeft gehad:

de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats! 

De zorgverlening aan een CVA-patiënt is transmuraal. Transmurale zorg wil simpelweg zeggen: zorg door de muren heen; door de muren van instellingen, organisaties en praktijken. De zorg start in het ziekenhuis en wordt voortgezet in de thuissituatie, het verpleeghuis of het revalidatiecentrum. Daarbij wordt het behandelbeleid binnen de verschillende instellingen nauw op elkaar afgestemd.

Dag van de beroerte 2021

Bewegen op de Dag van de Beroerte met Olga Commandeur

Op 11 mei 2021 vond de Europese Dag van de Beroerte plaats. In het kader van deze dag gingen we met elkaar en Olga Commandeur in beweging.

Klik op de knop 'meer' om het seminar terug te kijken! 

meer

Nieuws

NAH Café:

10 November a.s. komen we weer samen om te praten over de gevolgen van hersenletsel. De bijeenkomst vindt plaats bij Gemiva aan de AC Aventurijn Tuindersvaart 48 in Delft. De inloop is vanaf 19.00 uur en het café start om 19.30 uur. De afsluiting is rond 21.00 uur. De toegang is gratis.

Ervaringsdeskundige:  
Deze bijeenkomst zal een ervaringsdeskundige zijn verhaal doen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden

Gezien de huidige situatie en voor ieders veiligheid is het noodzakelijk u  aan te melden voor deze bijeenkomst bij Anneke Verburg van Gemiva. U kunt uw komst melden via e-mail: anneke.verburg@gemiva-svg.nl of telefoonnummer: 015-2192040. Graag tot 10 november!

meer

Reis door de CVA-keten

De ketenpartners hebben gezamenlijk een video gemaakt over de reis door de CVA-keten die een patiënt doormaakt.


Klik op de knop 'meer' om de film te bekijken! 

meer