inloggen professionals
20160510_135432

CVA keten DWO

Op deze website vindt u informatie over alles wat met een CVA (beroerte) te maken heeft en wat de CVA-keten DWO voor u kan betekenen. Deze website wil u graag ondersteunen bij het vinden van de juiste informatie of hulp nadat u of een van uw naasten een beroerte heeft gehad:

de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats! De zorgverlening aan een CVA-patiënt is transmuraal. Transmurale zorg wil simpelweg zeggen: zorg door de muren heen; door de muren van instellingen, organisaties en praktijken. De zorg start in het ziekenhuis en wordt voortgezet in de thuissituatie, het verpleeghuis of het revalidatiecentrum. Daarbij wordt het behandelbeleid binnen de verschillende instellingen nauw op elkaar afgestemd

Dag van de beroerte 2019

Op dinsdag 14 mei  jl. heeft de  CVA-keten een symposium georganiseerd voor alle professionals die betrokken zijn bij de keten. Het symposium met als titel "de wereld draait door...een reis door de CVA-keten " werd gehouden bij Basalt (voorheen Sophia Revalidatie) en werd enthousiast bezocht door meer dan 140 medewerkers van de 4 betrokken organisaties.

meer

Nieuws

NAH café: 

Iedere tweede woensdag van de maand is bij Gemiva aan de Tuindersvaart een café voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten.

Woensdag 13 november gaat patiëntenvereniging Hersenletsel.nl aan de hand van een spel in gesprek met de bezoekers

meer

Reis door de CVA-keten

Ter ere van de dag van de beroerte 2019 hebben de ketenpartners een video gemaakt over de reis door de CVA-keten die een patiënt doormaakt.

meer