inloggen professionals
IMG-20160510-WA0005

CVA-keten DWO

Op deze website vindt u informatie over alles wat met een CVA (beroerte) te maken heeft en wat de CVA-keten DWO (Delft Westland Oostland) voor u kan betekenen. Deze website wil u graag ondersteunen bij het vinden van de juiste informatie of hulp nadat u of een van uw naasten een beroerte heeft gehad:

de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats! 


De zorgverlening aan een CVA-patiënt is transmuraal. Transmurale zorg wil simpelweg zeggen: zorg door de muren heen; door de muren van instellingen, organisaties en praktijken. De zorg start in het ziekenhuis en wordt voortgezet in de thuissituatie, het verpleeghuis of het revalidatiecentrum. Daarbij wordt het behandelbeleid binnen de verschillende instellingen nauw op elkaar afgestemd.

Dag van de beroerte 2022

Workshops op de Dag van de Beroerte 

Iedere tweede dinsdag in mei wordt de Dag van de Beroerte gehouden. Op deze internationale dag wordt extra aandacht gevraagd voor de oorzaken en gevolgen van een beroerte of CVA. 


Klik op de knop 'meer' om het seminar van 2021 terug te kijken! 

meer

Nieuws

NAH Café:

Woensdag 8 maart organiseert het NAH café een bijeenkomst voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ook hun naasten zijn welkom.  

De bijeenkomsten vinden plaats iedere 2e woensdag van de maand bij de locatie van Gemiva aan de Tuindersvaart, inloop is vanaf 19:00 uur en we starten om 19:30 uur.

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomsten aanmelden bij Anneke Verburg van Gemiva via e-mail: anneke.verburg@gemiva-svg.nl of telefoonnummer: 015-2192040. 

meer

Reis door de CVA-keten

De ketenpartners hebben gezamenlijk een video gemaakt over de reis door de CVA-keten die een patiënt doormaakt.


Klik op de knop 'meer' om de film te bekijken! 

meer