inloggen professionals
opleiding CVA

CVA keten DWO

Op deze website vindt u informatie over alles wat met een CVA (beroerte) te maken heeft en wat de CVA-keten DWO voor u kan betekenen. Deze website wil u graag ondersteunen bij het vinden van de juiste informatie of hulp nadat u of een van uw naasten een beroerte heeft gehad:

de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats! De zorgverlening aan een CVA-patiënt is transmuraal. Transmurale zorg wil simpelweg zeggen: zorg door de muren heen; door de muren van instellingen, organisaties en praktijken. De zorg start in het ziekenhuis en wordt voortgezet in de thuissituatie, het verpleeghuis of het revalidatiecentrum. Daarbij wordt het behandelbeleid binnen de verschillende instellingen nauw op elkaar afgestemd

Dag van de beroerte 2020

Op dinsdag 12 mei  a.s. is het weer Europese dag van de beroerte. 

In verband met de ontwikkelingen rondom het Corona - virus zijn de voorbereidingen voorlopig afgelast.

meer

Nieuws

NAH café: 

Iedere tweede woensdag van de maand is bij Gemiva aan de Tuindersvaart een café voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten.

In verband met de landelijke maatregelen rondom het Corona virus is het café tot nader order gesloten. Zodra het  kan openen we weer onze deuren

meer

Reis door de CVA-keten

Ter ere van de dag van de beroerte 2019 hebben de ketenpartners een video gemaakt over de reis door de CVA-keten die een patiënt doormaakt.

meer