inloggen professionals
IMG-20160510-WA0005

CVA keten DWO

Op deze website vindt u informatie over alles wat met een CVA (beroerte) te maken heeft en wat de CVA-keten DWO voor u kan betekenen. Deze website wil u graag ondersteunen bij het vinden van de juiste informatie of hulp nadat u of een van uw naasten een beroerte heeft gehad:

de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats! De zorgverlening aan een CVA-patiënt is transmuraal. Transmurale zorg wil simpelweg zeggen: zorg door de muren heen; door de muren van instellingen, organisaties en praktijken. De zorg start in het ziekenhuis en wordt voortgezet in de thuissituatie, het verpleeghuis of het revalidatiecentrum. Daarbij wordt het behandelbeleid binnen de verschillende instellingen nauw op elkaar afgestemd

Dag van de beroerte 2020

Op dinsdag 12 mei  a.s. is het weer Europese dag van de beroerte.  Een werkgroep vanuit de CVA-keten gaat aan de slag om invulling aan deze dag te geven.

De gedachten gaan uit aan het organiseren van een aantal workshops voor CVA-patiënten. Onderwerpen zijn onder meer: "hoe om te gaan met angst of depressie" " Sexualiteit en intimiteit" en omgaan met vermoeidheid. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

meer

Nieuws

NAH café: 

Iedere tweede woensdag van de maand is bij Gemiva aan de Tuindersvaart een café voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten.

Woensdag 12 februari is de volgende bijeenkomst. Het  onderwerp deze keer is "Eenzaamheid"

meer

Reis door de CVA-keten

Ter ere van de dag van de beroerte 2019 hebben de ketenpartners een video gemaakt over de reis door de CVA-keten die een patiënt doormaakt.

meer