inloggen professionals

Careyn

Eenmaal thuis worden problemen soms pas echt merkbaar, u merkt dat de vermoeidheid niet over gaat en dingen niet meer gaan zoals u gewend bent. Ook uw partner of naaste kan merken dat u in bepaalde opzichten bent veranderd. 

De wijkverpleegkundigen van Careyn zijn gespecialiseerd in omgaan met beperkingen in de thuissituatie.

Als u thuis bent, kan de CVA-nazorgverpleegkundige uw situatie blijven volgen in de vorm van huisbezoeken. De CVA-nazorgverpleegkundigen werken bij Careyn en hebben overleg over uw situatie met de CVA-nazorgcoördinator van de Reinier de Graaf Groep. Ook hebben zij contact met uw huisarts en praktijkondersteuner.

Careyn biedt drie nazorghuisbezoeken aan bij patiënten die een CVA hebben doorgemaakt. Deze huisbezoeken worden gehouden door gespecialiseerde CVA-verpleegkundigen. In het gesprek kunnen onderwerpen aan de orde komen zoals:

- Wat is een CVA en wat zijn de gevolgen voor u, uw partner, uw familie en anderen?

- Het bespreken van eventuele psychische veranderingen na een CVA.

- Hoe kan degene die voor u zorgt (mantelzorger) ondersteund worden?

Zo nodig kan de CVA-zorgcoördinator een aanvraag regelen voor hulpmiddelen, thuiszorg of mantelzorgondersteuning. Ook kan zij u verwijzen naar andere hulpverleners in uw woonomgeving.

In het eerste gesprek wordt ook  een scorelijst (MRS)  afgenomen. De informatie wordt gebruikt om de zorg in de keten te verbeteren.

De drie huisbezoeken worden tot twee jaar na het CVA  aangeboden. Soms kan één huisbezoek voldoende zijn en wordt de zorg na het eerste gesprek afgesloten. 


Informatie en aanmelden:

telefoon; 088-1239988    

email: cvadwo@careyn.nl

www.careyn.nl

Meer informatie vindt u ook in onze folder:

folder-CVA-NazorghuisbezoekenCareyn